tiếng ồn trên máy nghiền bi sau khi tái chế pinion