băng tải cara penyambungan làm thế nào để giảm tiếng ồn từ các nhà máy vàng