việc sử dụng máy nghiền bi và các chức năng bảo trì