Ưu điểm và nhược điểm của phay bóng năng lượng cao